ANIMACIÓN Á LECTURA

XXXII CAMPAÑA DE ANIMACIÓN Á LECTURA

Esta Concellería comezou as actividades de Animación á Lectura no curso 1989/90, polo que xa fai 33 anos que traballamos convosco no fomento da lectura e esperamos poder seguir nesta linea moitos anos.
 

Obxectivos xerais

 

  • Implicar ao profesorado na motivación á lectura dos alumnos/as.
  • Conseguir que os/as alumnos/as vexan no libro algo diferente a un “obxecto para o estudo”.
  • Axudar ao profesorado na elaboración de materiais para a lectura.
  • Realizar un intercambio de experiencias entre distintos centros.
  • Fomentar a lectura comprensiva para a realización de postas en común.
  • Ofrecerlle ao alumnado actividades lúdicas que nazan do libro.
  • Servirlle de apoio ao profesorado no emprego das bibliotecas públicas e de centro. 
  • Educar a mirada e o gusto estético.
  • Fomentar o debate.

 

 


Coordinadora: Sara Dacal Fdez (988 388 145/ educa.programas2@ourense.es)

ACTIVIDADES

© 2012 concellería educación - Todos os dereitos reservados | Política de Privacidad