VALORES

DESTINATARIOS
Todos os niveis educativos

METODOLOXÍA
Proporanse diferentes valores a debater. Debateranse internamente nos centros educativos. Deses debates elexirase alumnado coas mellores argumentacións e farase un novo debate intercentros.

OBXECTIVOS
Reflexionar sobre valores
Crear entornos seguros onde expresar os valores individuais.
Debater sobre determinados choques de valores.
Consensuar respeto ós valores sociais.
Facilitar o intercambio de experiencias.
Aprender tolerancia.
Estimular a práctica diaria deses valores.
Mellorar as relacións interpersoais.
Xerar entornos libres de acoso.
VALORES
Amor.
Cooperación, 
Fraternidade
Honestidade,
Humildade ou sinxeleza 
Igualdade
Liberdade 
Vida
Orde
Paz
Respecto 
Responsabilidade
Tolerancia 
Xenerosidade
Xustiza

ACTIVIDADES

Non existen actividades

© 2012 concellería educación - Todos os dereitos reservados
deseño e programación: ACV Galaica