UNIVERSIDADE POPULAR

A Universidade Popular é un proxecto de desenvolvemento cultural no municipio, unha institución aberta a todos os cidadáns en relación coas necesidades e intereses dos mesmos, as opinións dos participantes, así como os métodos e formas de traballo máis axustados para garantir unha aprendizaxe activa e creativa. Diríxese a promover a participación social e a educación continua para mellorar a calidade de vida.

 

Os principios fundamentais sobre os que se asenta son os seguintes:

 • Desenvolvemento cultural
 • Educación e cultura para todos
 • Participación social
 • Educación continua
 • Calidade de vida


DESTINATARIOS

Poboación adulta. Cidadanía  ourensá maior de 16 anos, sen facer ningún  tipo  de  discriminación,  prestando  especial  atención  a aqueles  sectores de poboación máis desfavorecidos socialmente, e que por razóns culturais, educativas ou económicas dispoñen de poucos medios para poder acceder con igualdade de oportunidades, á educación e á cultura.

 

METODOLOXÍA


 • Activa
 • Participativa
 • Socializadora
 • Flexible
 • Interrelacional
 • Lúdica


OBXECTIVOS
Motivar  ós  sectores  sociais  menos  activos,  estimulando  o coñecemento crítico da súa realidade e impulsando a iniciativa creadora.
Facilitar oportunidades ás persoas que o necesiten para poder participar e mellorar a súa calidade de vida.
Dinamizar   a   vida   cultural   do   municipio,   promovendo   a participación social, cultural, política e económica.
Potenciar a formación básica da poboación adulta.
Garantir  que  estas  persoas  poidan  adquirir,  actualizar  e completar ou ampliar os seus coñecementos e aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e profesional.
Promover actividades dirixidas a ocupar o tempo de lecer, dun modo     lúdico,     construtivo e     socializador,     ofrecendo oportunidades de relación con outras persoas e fomentando a convivencia e a tolerancia.
Proporcionar a formación para  o emprego e a adquisición de habilidades  transferibles  a  outras  profesións,  facilitando  a reconversión profesional.
Favorecer a adquisición de destrezas manuais e a recuperación da artesanía tradicional.


PRAZO DE SOLICITUDE


Do 2 ó 31 de outubro de 2017, con preferencia na orde de entrega da solicitude.

O formulario de preinscrición se activará o luns día 2 de outubro as 9:00h.

www.educacionourense.es


 

 


 

 

ACTIVIDADES

Non existen actividades

© 2012 concellería educación - Todos os dereitos reservados
deseño e programación: ACV Galaica