TI CONTAS: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL SOBRE INCENDIOS FORESTAIS

Data inicio: 01/03/2019     Data fin: 30/04/2019

DESCRICIÓN

O compromiso coa natureza é unha actitude vital que debera formar parte da nosa idiosincrasia, xa que se trata do noso medio, un compromiso real ao longo de todo o ano. É imprescindible coñecer as diferente posturas dun conflicto ambiental para ser quen de comprendelo a fondo e, diste xeito, implicarnos e facerno sentir parte da posible solución.
OBXECTIVOS

  • Vencellar as nenas e nenos ao seu medio ambiente natural
  • Sensibilizar sobre as problemáticas ambientais entnedéndose como parte da solución.
  • Entender a natureza como lugar amable que temos o dereito de desfrutar
  • Promover o pensamento crític con aquelas prácticas abusivas co ambiente
  • Potenciar a imaxinación
  • Fomentar o traballo en equipo
  • Normalizar o emprego da lingua galega


DESTINATARIOS/AS

  •  Escolares de Educación Primaria.


PERIODIZACIÓN

  • Do día 1 de marzo ao 30 de abril
  • Nos centros educativos
 Coordinadora: Stella Estrada Mosquera (988388169/ 988388159/Correo: educa.programas4@ourense.es)

Vídeos Novas Unidades didácticas    Fotos Actividade    prensa
© 2012 concellería educación - Todos os dereitos reservados
deseño e programación: ACV Galaica